Paviljoen Dijk en Waard nieuws

Kerst groet

Beste alles en iedereen,

*Het Paviljoen is gesloten, het paviljoen leeft*

Wij sluiten ons aan bij de woorden die Burgemeester Bert Blase in zijn column op de Hortus uitsprak: _‘we willen ieder danken die zich het afgelopen jaar met Camping en Paviljoen hebben bemoeid. De voorvechters, de initiatiefnemers, de er-last-van-hebbers. Jullie hebben er voor gezorgd dat er een geest uit de fles is. Nu er voor zorgen dat de geest blijft bestaan en nooit meer over gaat.’_

Die geest heeft inmiddels een naam, *Berry van OS*, en Berry zal volgend jaar zeker op bijzondere momenten verschijnen en zijn ongrijpbare werk doen.

En voor komend jaar; doe iets dat er toe doet, doe het anders en cultiveer het ongemak.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een onorthodox 2022.

Groet Anton, Stijn en Frank
En Berry......

Paviljoen vernoemd in Oorkonde Gouden Reiger voor Bert Fintelman

Dank aan allen die zich voor het paviljoen hebben ingezet!Gesproken column van burgemeester Bert Blase tijdens “Welkom in de Hortus”

10-12-21

De kunst van het leven vanuit initiatief en verantwoordelijkheid (in plaats van vanuit regels)


In politiek Den Haag wordt ieder jaar met trots meegedeeld hoeveel nieuwe wetten het afgelopen jaar door het parlement zijn aangenomen. Die neiging zie je vaak binnen organisaties: dat het product van die organisatie centraal komt te staan, in plaats van het doel ervan. In het Haagse geval is het product gedefinieerd als: ‘wetgeving’. Regelgeving. Meer wetgeving - meer productie - is voor hen synoniem geworden aan beter/prettiger/goed leven, wat natuurlijk het echte doel is. Het is kenmerkend voor de gang van zaken in de systeemwereld. Op papier wordt een sluitend systeem gecreëerd. Op papier wordt ieder vraagstuk opgelost en iedere maas in de wet gedicht. Op papier. Als er vervolgens voldoende controleurs en handhavers worden aangesteld, dan is de cirkel rond. Dat is de redenering.

Maar dan: de werkelijkheid. De leefwereld. De wereld van u, van ons en van mij. Daarin werkt het heel anders. Die wereld hangt samen van spontaniteit, van ideeën, van initiatief, van interactie, van het niet kennen van regels, van het ontduiken ervan, van het niet-snappen en het interpreteren ervan. Een wereld van 50 tinten grijs in plaats van alleen zwart en wit. Of beter gezegd: de leefwereld is een kleurenpalet van oneindige verscheidenheid; een wereld die zich nooit in regels zal laten vangen. Niet in één en niet in een miljoen.

Het is in het verleden wel geprobeerd. In het nieuwe testament is één alomvattende regel opgeschreven: heb uw naaste lief gelijk uzelf, en heb God lief bovenal. De ongelovige mag voor God natuurlijk ook ‘de gemeenschap’ of ‘het algemeen belang’ lezen. Het is een prachtig uitgangspunt. Het komt ook terug in een traditioneel gezegde, waar velen mee zijn opgegroeid: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’

De stapels wetboeken laten zien dat de mens één regel niet voldoende vindt. En met de groei van die regels is er een soort ‘waterhoofd’ gecreëerd. Een systeemwereld die stap voor stap los is komen te staan van onze leefwereld. Een systeemwereld die doorgeslagen is. Waardoor de toeslagenaffaire bij de belastingdienst kon ontstaan en waardoor de slachtoffers van de bevingsschade in Groningen in de kou zijn blijven staan. Waarin we een vinkje zetten als onze deel-taak erop zit, maar niet kijken of het probleem is opgelost

De conclusie ligt voor de hand: minder systeemwereld, meer leefwereld. Minder regelgeving, meer verantwoordelijkheid, meer actie en initiatief. Meer samenleving, meer ondernemingszin, meer burgerschap. Meer camping en meer paviljoen! De kunst verstaan om zonder of met weinig regels oplossingen te vinden; gewoon omdat we betrokken zijn. Betrokken op onze eigen doelen en dromen, betrokken op de doelen en dromen van de ander. Betrokken op onze ouderen en onze kinderen. Samen lossen we het op. Natuurlijk met oog voor alle belangen die er spelen. Natuurlijk met oog voor alle betrokkenen. Draai het om: wat zonder regels kán, doen we zonder. Vertrouwen als uitgangspunt, wantrouwen als uitzondering. Zet het vraagstuk centraal. Of beter nog: zet de oplossing centraal. Betrek daarbij alle denkbare ideeën, ieders inzet en ook ieders bezwaren: dat maakt je nóg vindingrijker.

Het zal niet vanzelf gaan. Er zijn altijd mitsen en maren. Dit mag niet, dat mag niet. Maar hoezo mag dat niet? En wat kan er dan wel? Regels zijn er om ons te helpen het goede leven te realiseren, niet om de weg erheen te blokkeren!

Ik denk niet dat het vanzelf zal gaan. De systeemwereld heeft grip op - haast - ieder van ons. Het zit er tenslotte met de paplepel in. Dus laten we elkaar een beetje helpen om er losser van te komen. Door met elkaar te oefenen dat het met minder kan. Waar we dan ergens op de schaal van minder zullen eindigen, dat zullen we wel zien. Maar laten we er hier en nu mee beginnen - en ermee doorgaan.

Ik wil iedereen danken die zich het afgelopen jaar met camping en paviljoen hebben bemoeid. De voorvechters, de initiatiefnemers, de ‘er-last-van hebbers’. Jullie hebben ervoor gezorgd dat er weer een geest uit de fles is. Nu ervoor zorgen dat die geest blijft bestaan, en nooit meer overgaat.

Gemeente mogen eigen inwoners voorrang gaan geven bij nieuwbouwprojecten

Volkskrant 20211203


De zeven schoonheden

Een blik op de kieslijst.

Wat opviel aan de kandidatenlijsten:
Lokaal Dijk & Waard heeft langste met 34 kandidaten, nog 3 tekort om de hele gemeenteraad te kunnen leveren.
Senioren Dijk & Waard heeft de vrouwelijkste met maar liefst 62% vrouwen op de lijst waarvan 3x een Joke.
Die van D66 en CDA lopen over van het testosteron met beiden 77% mannen, venten, kerels en jongens in de opstelling.
Groenlinks heeft de meest diverse met evenveel mannen als vrouwen en alle kernen vertegenwoordigd.
Daar staat het monogame Authentiek Dijk & Waard tegenover met enkel kandidaten uit Zuid Scharwoude.
DOP verraad zijn oorsprong als Heerhugowaardse lokale partij met 80% Waarders.
Lokaal Dijk en Waard zorgt dan voor Langedijker evenwicht met 80% echte Dijkers in de gelederen.
Forum voor Democratie is overduidelijk voor 'open grenzen' want bestaat voor bijna de helft uit kandidaten van buiten Dijk en Waard.

Hieronder de details:

De meeste kandidaten:
° Lokaal Dijk & Waard heeft de langste lijst met 34 kandidaten, nog 3 tekort om de hele gemeenteraad te kunnen leveren.
° CDA (30), VVD 27), ChristenUnie (26), DOP (23) hebben ook een torenhoge ambitie en kandidaten op overschot.
Kunnen deze partijen zelf slecht kiezen of het is een strategie?

Vrouwen aan de macht (72 van de 215 kandidaten zijn vrouw, dat is een derde van het totaal):
° Senioren Dijk & Waard heeft met 62% vrouwen de vrouwelijkste lijst.
° Groenlinks (50% vrouw) en Lokaal Dijk & Waard (44%) zijn redelijk in evenwicht.
° CDA (23%) en D66 (23%) vinden minder dan een kwart vrouwen al voldoende.
° Forum valt op door geen geslachten te vermelden. Modern, slordig of iets te verbergen?

Waar komen jullie toch vandaan? Kernenbeleid op de lijst:
Kandidaten uit Heerhugowaard komen gewoon uit Heerhugowaard en laten zich niet benoemen naar hun oorspronkelijke kern.
Kandidaten uit Langedijk komen allemaal uit hun eigen 'kern' en 'Langedijk' als gemeente van herkomst wordt door niemand vermeld.
En kandidaten uit Koedijk moet je met een vergrootglas zoeken, 2 stuks op 215 kandidaten.
Onderstaand wat opviel aan de geografische samenstelling van de partijen.
° DOP bestaat voor 83% uit kandidaten uit Heerhugowaard, aangevuld met enkele kandidaten uit Sint Pancras en Zuid Scharwoude.
° Senioren Dijk en Waard heeft 70% kandidaten uit Heerhugowaard en verder kandidaten Sint Pancras en Noord- en Zuid Scharwoude
° VVD bestaat voor eveneens 70% uit Heerhugowaardse kandidaten aangevuld met kandidaten uit 4 verschillende Langedijker kernen.
° CDA kent 53% Heerhugowaards bloed en heeft verder kandidaten uit 5 Langedijker kernen.
° D66 is 77% Heerhugowaards aangevuld met 3 kandidaten uit Broek op Langedijk, Zuid Scharwoude en Oudkarspel.
° Groenlinks bestaat voor maar 22% uit Heerhugowaardse kandidaten en heeft verder mensen op de lijst uit alle Langedijker kernen behalve Broek. Zelfs Koedijk is vertegenwoordigt.
° PVDA is 53% Heerhugowaard aangevuld met Broek op Langedijk, Zuid Scharwouden en Oudkarspel.
° ChristenUnie telt 46% Heerhugowaarders en heeft kandidaten uit Sint Pancras, Broek op Langedijk en Zuid Scharwoude.
° Authentiek Dijk en Waard zou beter Authentiek Zuid Scharwoude heten want bestaat uit 3 kandidaten uit deze kern.
° Lokaal Dijk en Waard is de Langedijker tegenhanger van DOP. In dit geval is de verhouding Langedijk 80% tegen Heerhugowaard 20%. Wel zijn alle kernen behalve Koedijk op de lijst vertegenwoordigd.
° Blanco vertegenwoordigt de opstandige gebieden met kandidaten uit Sint Pancras en Koedijk
° Forum heeft een lijst met 10 kandidaten waarvan 4 kandidaten van elders komen (Hoofddorp, Alkmaar, Obdam, Zaandam), 4 kandidaten uit Heerhugowaard en 2 kandidaten uit Broek op Langedijk en Noord Scharwoude.

Horizon schiet

Wat een hoopvol resultaat! Liefde en praten als grote kracht van de jeugd.


De moestuin

We hebben een excuus nodig om elkaar te ontmoeten...


KanaalParkPiraten nemen bezit van de kanaaloever!

De parade wordt ingehaald door de realiteit!

Tijdens de KanaalParkParade werd er nog over gefantaseerd. Bij gebrek aan een bouwvergunning met een visvergunning aan de waterkant gaan wonen.
En nu is het dan zover. De KanaalParkPiraten kwamen met hun schip, geladen met tenten, hengels, meubels en een koelbox en streken neer in de berm van het kanaal. Het kampement staat ferm opgesteld, de piratenvlag dreigend wapperend in de mast. Buurtbewoners houden afstand en kijken zorgelijk toe. De elektriciteitsvoorziening in de omgeving is onstabiel geworden.

"The chances of anything coming from the Canal are a million to one" he said
"The chances of anything coming from the Canal are a million to one, but still they come!"

Schietpartij in Stad van de Zon

Schutters mikken op een leukere samenleving

Op 7 oktober ging een bont gezelschap even een teen in de wijk teken in Stad van de Zon.
Onder andere de studenten van het Horizon College, de mensen van wijkcentrum de Zon, de wijkagent met collega's, Anna van het voedselbos, kunstenaars Fred en Bram, Marlies, Sipke en Douwe van proeftuin Dijk & Waard gingen de wijk in om te ontdekken wat er bij de bewoners leeft op straat. Wat zijn de wensen en dromen, waar gaat het mis en wat is er nodig om de buurt nog beter te maken.

Eerste stopplaats was het Brandpunt, het centrum van stad van de zon. Fijn wonen maar op het pleintje nogal winderig en vooral saai. Er kon met een paintball geweer geschoten worden op de vraag 'wat mis je?' Vooral evenementen en een kerstboom waren belangrijke mikpunten.

Volgende stopplaats, het veld naast basisschool Reflector. Daar bleken vooral de jongeren gek op schieten. Resultaat: een prettige buurt met als belangrijkste wensen een buurt bbq, extra groen en sportvelden.

Een schiettent zorgt natuurlijk voor vermaak en hilariteit maar is vooral een aanleiding om de bewoners te laten nadenken over hun omgeving en er over te praten. En gepraat werd er volop. Met de wijkagent, met het buurtcentrum, met de studenten van het Horizon en over de Proeftuin waaruit dit idee is ontstaan.

Paviljoen Dijk & Waard heeft nu de Noord en Koedijk in het vizier om een volgende teen in te steken. Wil je dat er in jouw wijk geschoten wordt op ideeën voor een leukere buurt? Neem dan contact op via post@paviljoendijkenwaard.nl

Jumbo opent eerste KletsKassa !

Je mag net zolang een praatje maken als je wilt

Prachtig voorbeeld:
EEN ÉCHT MENS, DE NIEUWE LUXE

Denk met ons mee en kom met ideeën waar we échte mensen willen ontmoeten!

We gaan experimenteren. Gewoon even in gesprek, met aandacht voor elkaar.

_
Je kunt natuurlijk ook even komen om gewoon een praatje te maken.

SEDTVLUM verhuist steeds mee naar het volgende experiment!

Alle onderwerpen hebben invloed op elkaar!

Eenvoudig weer eens in gesprek met elkaar!

Zoals we in de Proeftuin uitleggen hebben alle onderwerpen invloed op elkaar.
Alles beïnvloed alles.

Steeds nemen we nieuwe kennis, ideeën, tips, opmerkingen en samenwerkingen mee naar het volgende experiment. Zo ontstaat een vernieuwend netwerk aan verbindingen binnen Dijk&WaardWorld.

Doe ook mee, kom eens langs en leer, geniet, ontdek en profiteer samen.

Eenvoudig anders, met veel humor en inventiviteit.

VERRASSEND: “Er zat een kroeg in het Oosterdelgebied!”

SEDTVLUM blijkt verrassend open en leerzaam

Arie Kaan leert ons op ‘t SEDTVLUM dat er tot de jaren 40 een café in het Oosterdelgebied zat. Met een eenvoudig pontje kon je jezelf overvaren naar de kroeg! Prachtige foto’s!
De eerste hoorbare reactie uit de aanwezigen was eenduidig:
“Dat zou weer terug moeten komen!”

Fantastische KanaalParkParade

We hebben er een prachtige zonsondergang bij gekregen.

Sfeervolle eerste dag KanaalParkParade!

Wat zwemt er door ons kanaal?

Satellieten doen bijzondere waarnemingen in Dijk & Waard

Bij de volledig analoge KanaalParkParade worden moderne digitale middelen ingezet. Op satellietfoto's worden de diverse locaties voor de verschillende optredens bekeken en uitgewerkt. Het Langedijker koor twijfelt aan de plek die ze is toegewezen aan de voormalige Bijvoetwerf in Broek op Langedijk. Dit vanwege de aanwezigheid van een onbekend enorm beest dat daar het kanaal onveilig maakt. Klik op de foto en bestudeer het goed. Wat zwemt er in ons kanaal?

Robert Dijkgraaf doet oproep voor vergelijkbare uitgangspunten als PaviljoenDijk&Waard

Er moet wat veranderen!

Robert Dijkgraaf
Radio 1 _ 7 sept _ 10:50

Sluit geen gedachten uit.
-
Maak het oncomfortabel voor jezelf!
Dan ga je vanzelf nadenken.
-
Sta open voor tegengestelde meningen.
-
Filosofie zou van jongs af aan een vast onderdeel kunnen zijn in het onderwijs.
‘We blijven altijd vragen stellen’.
‘Hoe zorgvol voor mezelf’
-
We zouden moeten leren om op verschillende manieren over dingen na te denken.
-
Altijd alles in context plaatsen.
-
Een rommelige omgeving is een training voor het afweersysteem en het denkvermogen.
-

Op weg naar het voedselbos?

Het kan nog alle kanten op, de weg stop hier niet...

Een leeg vel papier en een doos kleurpotloden, dat is Westpoort. Op dit vel kan nog alles komen wat je je maar kan indenken of zelfs iets waar je je nog geen voorstelling van kan maken.
Bij een plek met potentie is de vraag of het beter is de potentie te bewaren of de potentie in te vullen. Gaat er waarde verloren of voegen we waarde toe?
Zelf een idee? Denk mee over Westpoort en vergelijkbare locaties in onze Proeftuin sessies.

Virtuoze organisatie KanaalParkParade!

“Of je een raket naar de maan stuurt.”

Willem Poortvliet legt even fijntjes uit hoe we samen met medewerking van velen het geheel gaan lanceren!

KanaalParkParade
“SCHIJN EEN LICHTJE OP DIJK EN WAARD”
24 en 25 september

Wonen buiten de box

Hoe kun je nu nog betaalbaar wonen in Nederland? Noodgedwongen experimenteren veel ondernemende jongeren zelf met verrassende out of the box-oplossingen. Tegenlicht bezoekt deze woonpioniers.


Enthousiasme voor iedere opgave!

Proeftuin PaviljoenDijk&Waard

Proeftuin, wekelijks op donderdag van 10:00 tot 13:00.
Schaft van 12:00 tot 13:00 uur, schuif ook daar eens aan en eet een boterham mee!

PaviljoenDijk&Waard
Sara de Bronovoland 10, Heerhugowaard
wo, do, vr, 10:00 - 16:00 uur

kalenderdijkenwaard.nl

Belangeloos van en voor iedereen!

Organiseer jij weleens (of heel vaak) een evenement?
Maak dan een account aan en plaats zelf je activiteiten op de kalender.

kalenderdijkenwaard.nl

Een écht mens, ... de nieuwe luxe!

Op het Paviljoen draait alles wél om echte mensen.

Iets regelen in onze doe het zelf economie is niet altijd makkelijk.
Een telefoonnummer, vaak verstopt in de diepste krochten van het internet, geeft je toegang tot het keuzemenu of een pratende robot die je na vijf stappen afwimpelt met een stukje wachtmuziek.

Vorige week was Fred Brocke op het Paviljoen en vertelde over zijn ochtend. ‘Ik moest bankzaken regelen, het was ingewikkeld en ben even naar de bank gegaan. Heb er de hele ochtend gezeten en alles werd voor me geregeld. Erg fijn dat ze tijd voor me hebben gemaakt.’

De betreffende bank was de Regiobank maar dat doet voor dit verhaal even niet ter zake. Waar het wel om gaat is dat we het tegenwoordig bijzonder vinden wanneer we te maken krijgen met echte mensen die naar je luisteren en de tijd voor je nemen.

In een wereld gestuurd op efficiëntie lijkt de mens steeds verder weg en dat is ontzettend jammer. Op het Paviljoen draait alles wel om echte mensen. Je wordt er keer op keer verrast door wat er allemaal ontstaat wanneer efficiëntie even geen rol speelt bij een ontmoeting.
---
We gaan verrassen met échte mensen op plekken in de samenleving waar we ze niet meer zouden verwachten. Als we ze daar ontmoeten ontdekken we misschien dat we ze daar eigenlijk toch wel erg missen.

Heb je ideeën voor verrassende locaties of ontmoetingen neem dan even contact op via een mail: post@paviljoendijkenwaard.nl, of kom even langs.

Sara de Bronovoland 10, Heerhugowaard
wo, do, vr, 10:00 - 16:00 uur

Horizon College start samenwerkingen via PaviljoenDijk&Waard

Leerlingen gaan samenwerken in diverse projecten

Horizon College start met een aantal leerlingen in wijkcentrum De Zon.
Samen de wijk in om te bekijken wat er nodig is, of wat juist niet!

"Even een teen in de wijk steken ... "
Leerlingen van het Horizon College gaan samen met Wijkcentrum de Zon de wijk in.
In Stad van de Zon gaan ze ontdekken wat er bij de jongste bewoners leeft op straat.
Wat zijn de wensen en dromen, waar gaat het mis en wat is er nodig om de buurt nog beter te maken.
Het Wijkcentrum is een prima uitvalsbasis voor de ontdekkingstocht. Gelegen in het hart van de Zon en met voldoende ruimte voor activiteiten.
Het Wijkcentrum wil graag de huiskamer van de wijk worden. Een plek waar iedereen van jong tot oud zich welkom voelt. Een plek waar je terecht kunt voor een praatje, gezelschap, een kopje koffie, een maaltijd, activiteiten of met een vraag. En dat alles op loopafstand van je huis.
Het initiatief is een uitkomst voor de leerlingen van het Horizon College dat de leerlingen graag een hybride vorm van leren aanbiedt. De leerlingen hebben afgelopen jaar, met dank aan Corona, geen stage kunnen lopen en krijgen nu toch de kans om de noodzakelijk ‘street credibility’ op te bouwen.

Leerlingen uit het 2e jaar sluiten wekelijks aan bij de ‘Proeftuin’ in PaviljoenDijk&Waard.
Iedere donderdag van 10:00 tot 13:00. Inclusief schaft!

Leerlingen van het Horizon College gaan ook meehelpen met de ontwikkeling van Lanceerplatform Paviljoen.
Samen met de omgeving en verder iedereen die er ideeën voor heeft.
Lanceerplatform Paviljoen is het schoolgebouw op Sara de Bronovoland 10 in Heerhugowaard.

Hang toch óók weer een schoolbord op!

Laat die laptop in je tas en geef aandacht aan het flexibele gezamenlijke.

samen schetsen voor KanaalParkParade

Samen in één aandachtspunt elkaars gedachten doen bewegen.
Gezamenlijke hersengymnastiek en leren spreken met aandacht voor elkaar.
Iedereen op zijn of haar eigen wijze met eigen karakterschetsen en stemniveau! 😀

Wordt vooral niet allemaal hetzelfde!
We zijn juist op zoek naar diversiteit met verrassende gedachten en ideeën.

OPEN IN HET ZICHT

tip:
In PaviljoenDijk&Waard fotograferen en wissen we de schoolborden steeds opnieuw voor nieuwe inzichten en ideeën.
Het is nu al een prachtige serie!
Het geheugen van bewegende gedachten over onze levensruimte.

Nieuwe vormen van communicatie, ontmoeten en samenwerken

Zeer grote animo voor deelname aan KanaalParkParade, een doorlopende ontdekkingstocht (participatie)

In samenwerking via PaviljoenDijk&Waard experimenteren we nieuwe vormen van communicatie om met elkaar, gemeente en samenleving, in gesprek te komen over onze levensruimte en omgangsvormen.
Over ons geluk!

Een mooi voorbeeld hiervan is de KanaalParkParade.
Organisatie ism Het KoolKollektief.

Voor die KanaalParkParade op 24 en 25 september hebben velen reeds hun medewerking toegezegd.


Voor informatie graag een mailtje aan: post@paviljoendijkenwaard.nl
Of kom even langs bij PaviljoenDijk&Waard, Sara de Bronovoland 10, Heerhugowaard.
Altijd open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.
(schaft van 12:00 tot 13:00, schuif maar aan!)


KanaalParkParade
SCHIJN JE LICHTJE OP DIJK EN WAARD
“SKOIN JE LIGGIE OP DOIK EN WAARD”
24 en 25 september
Doorlopende Ontdekkingstocht!

Wordt spoedig vervolgd …

Proeftuin

Samen met enthousiasme voor elkaars opgaven

Proeftuin
Iedere donderdag in het paviljoen van 10:00 tot 13:00 inclusief schaft!

Mycelium als inspiratie.
Een ontmoeting van verschillende vakgebieden en achtergronden. ‘Onzichtbaar’, maar met veel enthousiasme in gesprek om elkaars opgaven verder te brengen.

PaviljoenDijk&Waard
Sara de Bronovoland 10
Heerhugowaard

De ‘gewone vogel’ gids

Een gewoon en prettig medemens zijn is een mooi talent!

De druk op prestatie en perfectie ligt voor velen vaak te hoog.

We portretteren ism paviljoen mensen van alle leeftijden met een ‘gewoon talent’.
“Opgeruimd karakter”
“Kan goed niets doen, me vervelen”
“Ik wandel veel”
“Heb talent voor afwassen”
“Fiets graag”
“Maai het gras bij de buren en bij de voetbalclub”
“Kan goed een ei bakken”
“Kip hypnotiseren”

etc.

Mooie mensen met bijzondere talenten!

Mycelium

Wat gebeurt er onder de grond?

Mycelium is het vegetatieve deel van een schimmel en bestaat uit een vertakt, draadachtige netwerk. Een schimmelkolonie bestaat vooral uit mycelium en wordt vaak gevonden in en op de bodem. Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van een schimmel en ontstaan vanuit het mycelium. Een mycelium kan duizenden hectaren beslaan.

Mycelium is belangrijk voor bijna alle soorten planten, waarvan vele soorten samen met de schimmels evolueren. Mycelium is de primaire factor in de gezondheid, de opname van voedingsstoffen en de groei van een plant, waarbij mycelium een ​​belangrijke factor is voor de plantfitness.*

* vrij vertaald en samengevat vanuit Wikipedia


Inspiratie uit Farra d' Alpago

De huiskamer van de wijk in de praktijk...

De MiniSpar en de kantoorboekhandel in het centrum hebben nu ook een bar. Kwestie van het aangename en het noodzakelijke op een positieve manier te combineren...

Voedselbos Westpoort

Dijk&WaardWorld ⭐️ toont haar ambitie!

gehoord_losse ideeën en gedachten

Op deze locatie, waar eens het nieuwe ziekenhuis zou komen, toont Dijk&WaardWorld haar ambitie voor een gezonde toekomst.
Het Voedselbos.
Eventueel met een woontoren in het centrum van het bos als een binnenstebuiten gekeerd Central Park.
Wonen aan de wortels van een gezonde samenleving!

Wat moet je doen, ga naar het paviljoen!

Je zit met een probleem,
probeert het te begrijpen,
wat moet je doen,
ga naar het paviljoen.

TODO: De messenwerper

Maar je bent je mes wel kwijt!

gehoord_losse ideeën en gedachten

Volgens diverse bronnen (uit Wijkcentrum de Zon) lopen veel kinderen en jongeren met messen over straat.
Idee: 'de messenwerper'... je leert met een werpmes gooien, je mag ook met je eigen mes gooien, maar je eigen mes dat raak je kwijt...
Actie - vermaak - voorlichting - sportief

Het Lint is Het Leven

Aan het Lint gebeurt het

Aan het Lint kun je dronken worden, je levenspartner ontmoeten, gaan eten, trouwen, wonen, een biljartje leggen, een brood kopen, je haar laten doen, een ijsje likken, een fietstocht houden en doorgereden worden. Het Lint = Het Leven en leven daar moet je zuinig op zijn.

Een levendig Lint

Voortborduren op het idee van Hans Cornelisse

Elk deel van het lint verdient zijn eigen trekpleisters zodat er verdeelt over de dag op verschillende plekken langs het lint iets te beleven is. Een pleidooi voor verspreiding van functies, attracties, verenigingen en tegen het clusteren (sportcluster / horecacluster...). Spreiding zorgt er voor dat ieder deel van het lint interessant blijft. De attractiepunten op het cluster zorgen eveneens voor cohesie en verbinding in de directe omgeving. Op plekken waar verschillende attracties bij elkaar komen ontstaan 'belangrijke' plekken.

Wachten, wachten, wachten op een woning

Het duurt te lang, ik wacht nu al een groot deel van mijn leven op een woning...


Paviljoen loopt vooruit op voorstel Mark Rutte

Paviljoen Dijk&Waard als belangrijke schakel tussen inwoners, bedrijven, verenigingen en de gemeente.

Demissionair premier Mark Rutte pleit voor nieuwe 'club' tussen kabinet en Kamer.
Een "club tussen kabinet en Kamer" die burgers helpt als zij een probleem hebben en er niet uitkomen met uitvoerende organisaties. "De overheid krijgt dan weer een menselijker gezicht, en als dingen niet goed gaan, rapporteert die club ook aan de Kamer."

“Een mooi voorbeeld van participatie, inzet en focus op de gedeelde identiteit.”

Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning zeer positief over innovatief initiatief Camping Dijk&Waard.

Commissaris van de Koning wordt verrast met stropdas van het fusiefestival.

Presentatie Camping Dijk&Waard binnen Gemeente Langedijk

28 april 2021

Het werd een bijzondere middag in de Binding. Het eerste en wellicht het laatste bezoek van Commissaris van de Koning Arthur van Dijk aan het nog zelfstandige Langedijk.
In anderhalf uur werd hij enthousiast bijgepraat over de bijna 1000 jarige geschiedenis van Langedijk en twee maanden camping Dijk&Waard afgelopen zomer.
Arie Kaan en Jan Bijpost van de historische verenigingen vertelde met passie en humor over het roemruchte verleden. Van de gruwelijke slag van Vroonen tot de gloriedagen van de Broeker Veiling.
Ook de verkaveling van de vaarpolders die onze gemeente drastisch wijzigde kwam aan bod.

Toekomst kan niet zonder kennis van het verleden.
Aan de geschiedenis van Langedijk werden de bijzondere projecten van de camping gekoppeld.
TussenThuis over tijdelijke huisvesting, de spontane voorstelling Live Camping TV, Wildcard over alternatief solliciteren en vele andere experimenten en proefballonnen. Er werd alvast een doorkijkje gegeven naar een FusieFestival langs 'het kanaal’ op de grens tussen beide gemeenten, wat in dit fusiejaar gaat plaatsvinden. Op de spontane vraag of het provinciale kanaal gebruikt mocht worden voor deze festiviteiten moest de commissaris toch nog even nadenken.
Hij kreeg als aandenken een prachtige stopdas met het kanaal erop.

De camping die dit fusie jaar als Paviljoen Dijk&Waard doorgaat gaat nog veel meer projecten ontwikkelen.

Een ding is wel aangetoond in de campingperiode, veranderen is goed en kan vooral leuk zijn.
De bijzondere samenwerkingen maken veel meer mogelijk dan je vooraf denkt. Dat bleek vanmiddag wel tijdens de gesmeerde samenwerking tussen camping en de historische verenigingen. Kan het toch nog een mooi jaar worden!

Willem Poortvliet - Stichting KoolKollektief

Ontwikkeld door Paviljoen Dijk en Waard © 2021
Een applicatie van MH Logo M. Hekman